در حال بارگذاری فایل ...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.
جستجوی محصولات ...

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پیتزا سوپر پاراف (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا .فیله مرغ ۵۰گرم.گوشت چرخ شده ۵۰ گرم . پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مرغ و قارچ (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا .فیله مرغ ۱۰۰گرم.. پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پیتزا ژامبون و قارچ (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا .ژامبون گوشت . پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مخلوط (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا .کالباس خشک و معمولی. پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف(فیلادلفیا)بزرگ

گرمپیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا . گوشت گوساله ریش شده ۱۰۰ .سس مخصوص . پنیر پیتزا و قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر زعفرانی .کالباس مخصوص پپرونی

به سبد خرید افزوده شد!
۹۲,۰۰۰ تومان
پیتزا مخصوص(کوچک)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیتزا گوشت وقارچ (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۶ سانتی، خمیر پیتزا، گوشت چرخ شده ۱۰۰ گرم، پنیر پیتزا، قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (کوچک)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پیتزا مخصوص (بزرگ)

خمیر پیتزا .گوشت .سوسیس و کالباس .قارچ .پنیر پیتزا .تزیینات پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۹۲,۰۰۰ تومان
پیتزا ژامبون وقارچ (کوچک)

خمیر پیتزا .ژامبون گوشت و قارچ .پنیر پیتزا .تزیینات پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مخلوط (کوچک)

پیتزایکنفره ۲۱سانتی /خمیر پیتزا .کالباس خشک و معمولی. پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف(فیلادلفیا)کوچک

پیتزایکنفره ۲۱ سانتی /خمیر پیتزا . گوشت گوساله ریش شده ۸۰گرم.سس مخصوص . پنیر پیتزا و قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
پیتزا گوشت (کوچک)

یتزا یکنفره ۲۱ سانتی /خمیر پیتزا . گوشت چرخ شده ۱۰۰ گرم . پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پیتزا ژامبون و قارچ(بزرگ)

خمیر پیتزا ژامبون گوشت ۹۰ درصد .قارچ .پنیر پیتزا .تزیینات پیتزا

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پیتزا سوپر پاراف (کوچک)

پیتزا یکنفره۲۱ سانتی /خمیر پیتزا .فیله مرغ ۵۰گرم.گوشت چرخ شده ۵۰ گرم . پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مرغ (کوچک)

پیتزا یک نفره ۲۱ سانتی متری، خمیر پیتزا، فیله مرغ ۱۰۰ گرم، پنیر پیتزا، قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
۹۲,۰۰۰ تومان
پیتزا سوسیس و قارچ (کوچک)

پیتزا تکنفره ۲۱سانتی /خمیر پیتزا .سوجوک ترک . پنیر پیتزا . قارچ

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پیتزا سوجوک (بزرگ)

پیتزا دونفره ۲۷ سانتی /خمیر پیتزا .سوجوک ترک. پنیر پیتزا . قارچ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیتزا پاراف می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین